Chức năng

Kế toán Tiền mặt

Thực hiện các giao dịch thu chi, thanh toán bằng tiền mặt, giúp người sử dụng quản lý chặt chẽ, chi tiết việc thu chi theo đúng đối tượng, đúng chứng từ - hóa đơn, hợp đồng, dự án, đơn hàng, khế ước vay…

Các nghiệp vụ chính

 • Thu tiền mặt
 • Chi tiền mặt

Các báo cáo

 • Sổ kế toán chi tiết quỹ tiền mặt
 • Sổ quỹ tiền mặt.
 • Sổ nhật ký thu tiền.
 • Sổ nhật ký chi tiền.
 • Sổ quỹ tiền mặt ngoại tệ... chi tiết
Kế toán Tiền mặt
Kế toán Ngân hàng

Kế toán Ngân hàng

Thực hiện các nghiệp vụ ngân hàng, chi tiết theo từng đối tượng, từng chứng từ - hóa đơn, hợp đồng, dự án, đơn hàng, khế ước vay…

Các nghiệp vụ chính

 • Thu tiền ngân hàng
 • Chi tiền ngân hàng

Các báo cáo

 • Sổ tiền gửi ngân hàng.
 • Sổ quỹ tiền ngân hàng.
 • Sổ quỹ tiền ngân hàng ngoại tệ.
 • Bảng kê số dư ngân hàng.

 

Kế toán kho

Nhập xuất kho chính xác, chi tiết từng vật tư hàng hóa, theo dõi mọi phát sinh nhập, xuất và điều chuyển kho. Người sử dụng có thể lựa chọn tính giá tồn kho phù hợp với yêu cầu của doanh nghiệp: bình quân tại chỗ, bình quân cuối kỳ hoặc nhập trước xuất trước, giá vốn có thể tính theo bộ phận, theo kho hay theo từng vụ việc, công trình. Tốc độ tính giá vốn rất nhanh với số lượng nhập xuất lớn với hàng triệu record và hàng nghìn vật tư.

Các nghiệp vụ chính

 • Nhập khẩu
 • Nhập mua hàng
 • Nhập hàng trả lại
 • Nhập khác
 • Xuất kho hàng hóa, vật tư
 • Xuất chuyển kho nội bộ...  chi tiết

 

Kế toán kho
Kế toán bán hàng

Kế toán bán hàng

Với một chứng từ duy nhất phục vụ việc bán hàng, việc bán hàng trở nên đơn giản hơn bao giờ hết. Tự động sinh ra các giá vốn hay bút toán thuế VAT đầu ra, nên được Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra, kết nối trực tiếp với phần mềm HTKK thuế. Cung cấp nhiều báo cáo về bán hàng, phân tích bán hàng theo mặt hàng hay khách hàng giúp đơn vị có những đánh giá, thống kê về thị trường giúp đưa ra những phương hướng kinh doanh hiệu quả nhất.

Các nghiệp vụ chính

 • Hóa đơn bán hàng

 Các báo cáo

 • S03a4-DNN: Sổ nhật ký bán hàng
 • S17-DNN: Sổ chi tiết bán hàng
 • Phân tích bán hàng theo mặt hàng
 • Báo cáo bán hàng theo mặt hàng...  chi tiết

Kế toán Tài sản cố định

 • Kế toán TSCĐ lưu giữ các thông tin cần thiết về TSCĐ từ thời điểm tăng đến khi giảm, giúp người sử dụng nắm rõ các thông tin kế toán về tài sản tại một thời điểm bất kỳ.

 

 • Kế toán tài sản có một danh mục theo dõi chi tiết các thông tin về Mã tài sản, tên tài sản, đơn vị tính, ngày sử dụng,...  chi tiết
Kế toán Tài sản cố định
Kế toán Công cụ Dụng cụ

Kế toán Công cụ Dụng cụ

 • Không cần một Modul riêng biệt và phức tạp, EFFE vẫn quản lý CCDC một cách đầy đủ và đơn giản.

 

 • Khi nhập mua CCDC ta có thể sử dụng phiếu Nhập mua hàng để ghi tăng CCDC.

 

 • Nếu CCDC có giá trị nhỏ, ta dùng phiếu Xuất kho hàng hóa vật tư xuất CCDC ra hạch toán vào chi phí trong kỳ.

 

 • Nếu CCDC có giá trị lớn và đã xác định số tháng phân bổ, ta xuất CCDC ra qua chi phí trả trước, sau đó sử dụng với Bút toán tổng hợp với chức năng tách, ta tách chi phí đó vào các tháng cần phân bổ.

Kế toán tiền lương

Module lương giúp doanh nghiệp tự động hóa toàn bộ quy trình tính lương trong doanh nghiệp Module lương sẽ thực hiện công việc tính toán tiền lương cho các cán bộ nhân viên trong doanh nghiệp. Module lương tính toán lương tự động, nhanh chóng tránh tình trạng sai sót trong quá trình tính lương. Tự động hạch toán tài khoản cho các bút toán tiền lương, bảo hiểm, thuế TNCN.

Các phương pháp tính lương đa dạng

 • Tính lương theo thời gian.
 • Tính lương theo sản phẩm.
 • Tính lương theo doanh thu.
 • Lương khoán.

Các báo cáo

 • Bảng tổng hợp trả lương, BHXH, BHYT
 • Bảng lương tháng
Kế toán tiền lương
Kế toán giá thành sản xuất

Kế toán giá thành sản xuất

Module giá thành sẽ thực hiện các thao tác tập hợp chi phí, tính ra giá thành sản phẩm sản xuất. Với bất cứ mô hình sản xuất như thế nào, từ đơn giản đến phức tạp, sản phẩm sản xuất theo đơn đặt hàng, sản phẩm được sản xuất hàng loạt, từ sản phẩm được sản xuất từ một công đoạn hay nhiều công đoạn, mọi chi phí sẽ được kết chuyển đích danh hay phân bổ, với nhiều tiêu chí phân bổ đa dạng khác nhau, như theo chi phí NVL, chi phí nhân công, theo số lượng hay theo giá trị … 
Các nghiệp vụ chính
 • Kết chuyển chi phí sản xuất đích danh.
 • Phân bổ chi phí cho các đối tượng.
Các báo cáo
 • Thẻ tính giá thành sản phẩm
 • Báo cáo giá thành sản phẩm sản xuất
 • Bảng tính giá thành sản phẩm theo khoản mục
 • Tập hợp CPSX theo phân xưởng, TK chi phí.... chi tiết

Kế toán tổng hợp

 • Không cần một phân hệ riêng biệt, kế toán Tổng hợp có thể cập nhật, điều chỉnh các chứng từ kế toán chi tiết, các bút toán điều chỉnh, các bút toán định kỳ, các bút toán phân bổ cuối kỳ, thực hiện đánh giá chênh lệch tỷ giá cuối kỳ và thực hiện các bút toán kết chuyển cuối kỳ. Bằng cách phân quyền các chức năng đó cho User kế toán tổng hợp.
 • Kế toán tổng hợp được quyền xem các báo cáo tài chính và sổ sách kế toán theo quy định của Bộ tài chính và theo các mẫu báo cáo đặc thù phục vụ quản trị nội bộ... chi tiết
Kế toán tổng hợp
Tìm kiếm thống kê

Tìm kiếm thống kê

Cách nhanh nhất để tìm thấy chứng từ cần tìm kiếm.

 

 • Tìm kiếm theo khoảng thời gian.
 • Tìm kiếm với nhiều yếu tố lọc.
 • Tìm kiếm với nhiều yếu tố lọc loại trừ.  
 • Thay đổi yếu tố tìm kiếm linh hoạt.
 • Tìm kiếm theo loại dữ liệu.
 • Tìm kiếm theo User.
 • Tìm kiếm số dư khóa sổ.
 • Tìm kiếm các chứng từ sửa.
 • Tìm kiếm các chứng từ đã bị sửa hay xóa.

Sổ sách báo cáo

Xem, in sổ sách báo cáo kế toán (kể cả các báo cáo tài chính) có thể tiến hành với dữ liệu trong kỳ hoặc kể cả các dữ liệu ngoài kỳ kế toán (kể cả dữ liệu đã khoá sổ) tuỳ thuộc vào khoảng thời gian xem báo cáo.

Lên đầy đủ các sổ kế toán theo quy định.

Luôn được cập nhật theo quy định mới nhất của Bộ tài chính

Lên các sổ kế toán chi tiết theo quy định.

 • Xem báo cáo xuyên năm hay bất kỳ thời gian nào.
 • Xem báo cáo với điều kiện lọc mạnh mẽ.
 • Xem báo cáo điều kiện lọc loại trừ.
 • Xem, in báo cáo với những cột có số liệu.
 • Xem, in báo cáo với những cột được lựa chọn.
 • Truy vấn ngay trên báo cáo.
Sổ sách báo cáo
Báo cáo thuế GTGT

Báo cáo thuế GTGT

 • Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào

 

 • Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra

 

 • Tờ khai thuế

 

 • Sổ theo dõi thuế giá trị gia tăng

 

Bảng kê thuế mua vào, bán ra có thể chuyển dữ liệu trực tiếp đến phần mềm HTKK thuế, giúp giảm tải công việc của kế toán hàng tháng.

Báo cáo tổng hợp

 • S20 - DNN: Sổ chi tiết các tài khoản
 • Sổ cái chi tiết tài khoản ngoại tệ
 • S03a-DNN: Sổ nhật ký chung
 • Sổ nhật ký chung (mẫu ngang hàng)
 • Sổ cái chi tiết tài khoản (In liên tục)
 • S03b-DNN: Sổ cái (Hình thức nhật ký chung)
 • S02c1-DNN: Sổ cái (Hình thức kế toán chứng từ ghi sổ)
 • Sổ cái chi tiết tài khoản (In liên tục)
 • Sổ nhật ký chung
 • S04 - DNN: Bảng cân đối số phát sinh (1 vế)
 • Bảng cân đối số phát sinh (số dư >=0)
Báo cáo tổng hợp
Báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính

Lên đầy đủ các báo cáo tài chính theo quy định

 

Luôn được cập nhật theo quy định mới nhất của Bộ tài chính

 

Các mẫu sổ chính:

 • S04-DNN: Bảng cân đối số phát sinh
 • Báo cáo thuyết minh tài chính
 • Bảng cân đối kế toán
 • Báo cáo kết quả kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (trực tiếp)
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (gián tiếp)

Báo cáo quản trị

 • Quản trị thu tiền mặt

 

 • Quản trị thu tiền ngân hàng

 

 • Quản trị chi tiền mặt

 

 • Quản trị chi tiền gửi ngân hàng

 

 • Quản trị doanh số bán hàng

 

 • Quản trị chi phí theo Bộ phận và Khoản mục

 

 • Quản trị theo các danh mục
Báo cáo quản trị
Hệ thống chương trình

Hệ thống chương trình

 • Cấu hình: Người dùng có thể dễ dàng tự setup lại cấu hình cho phù hợp với đơn vị mà không cần tới sự hỗ trợ kỹ thuật của EFFE
 • Khóa sổ: Sau khi đã làm các thao tác cuối tháng, in các sổ sách, báo cáo và không còn cần phải thêm, sửa số liệu nữa. Bạn có thể khoá sổ kỳ kế toán (theo tháng, một vài tháng hoặc theo từng năm) và chuyển số dư sang kỳ sau.
 • Backup dữ liệu: Sử dụng để sao lưu (Backup) toàn bộ dữ liệu (Database) và chương trình phần mềm ra file trên thư mục của máy chủ. Bạn có thể sao lưu dữ liệu bằng tay bất cứ khi nào bạn muốn.
 • Hỗ trợ từ xa: Sử dụng công nghệ TeamViewer để hỗ trợ trực tuyến từ xa... chi tiết

Quản lý Đơn đặt hàng (Purchare Order)

 • Sub-module Đơn đặt hàng nhà cung cấp sử dụng cho các doanh nghiệp thương mại, sản xuất. Các đơn đặt mua hàng hóa được cập nhật vào hệ thống, bao gồm: Ngày, Số PO, Số PR, Nhà cung cấp, Tên hàng, Số lượng, Đơn giá, Thành tiền, Ngoại tệ, Tỷ giá,...
 • Sau khi đơn hàng được khởi tạo, đơn hàng tự động chuyển qua cho người có chức năng duyệt đơn hàng, sau khi đơn hàng được phê duyệt, có thể in ra các phiếu đặt hàng để gửi cho nhà cung cấp và đặt hàng.Khi hàng về, bạn thực hiện việc nhận hàng theo nguyên đơn hàng hoặc theo từng phần đơn hàng.
 • Quản lý theo quy trình phê duyệt/ xác nhận: nhân viên lập phiếu PO → quản lý duyệt → Hàng về nhập kho. - Quản lý chính xác nhân viên lập đơn hàng. - Quản lý chính xác nhân viên duyệt đơn hàng (lý do duyệt đơn hàng)... chi tiết
Quản lý Đơn đặt hàng (Purchare Order)
Quản lý Đơn hàng người mua (Sales Order)

Quản lý Đơn hàng người mua (Sales Order)

 • Đơn đặt hàng người mua có đầu vào là các đơn đặt hàng từ khách hàng. Nhân viên cập nhật số liệu chi tiết từ các đơn hàng bao gồm: Ngày, số SO, số báo giá, tên khách hàng mua, tên hàng hoá sản phẩm, số lượng, đơn giá thành tiền, ngoại tệ, tỷ giá, ….
 • Các số liệu như số lượng, doanh số, thuế GTGT, phí - và lệ phí đi kèm... đều được tự động chuyển sang module kế toán theo hạch toán do doanh nghiệp đặt mặc định trước.
 • Quản lý theo quy trình phê duyệt/ xác nhận: nhân viên sale lập phiếu SO → quản lý duyệt → kế toán xuất hóa đơn → kho xuất hàng... chi tiết

Kho thực

 • Module Quản lý kho giúp người dùng quản lý chặt chẽ hàng trong kho theo các tiêu chí như: vị trí, quy cách đóng gói và lô, date.
 • Quản lý kho hàng một cách hiệu quả, chuyên nghiệp, đầy đủ các chức năng, bao quát toàn bộ nghiệp vụ: Nhập hàng hóa, xuất chuyển kho nội bộ, xuất kho và kế thừa được dữ liệu từ các Modul PO hay SO. Nhập/xuất kho nhiều đợt theo PO/S Quản lý nhập/xuất kho theo PO/SO đã được phê duyệt.
 • Quản lý vật tư theo nhiều đơn vị tính, hỗ trợ quy đổi. Quản lý vật tư bằng mã vạch, số lô … Quản lý tồn kho vật tư theo định mức tối đa và tối thiểu.
 • Giao diện thân thiện và dễ dàng cho người dùng... chi tiết
Kho thực
QR Code

QR Code

Chức năng scan mã QR Code ứng dụng vào một số nghiệp vụ:
 • Kiểm tra việc nhập/xuất/ tồn kho.Tra cứu thông bảo hành, hạn sử dụng, ngày sản xuất (rất hữu dụng).
 • Tra cứu thông tin sửa chữa, lịch sử sử dụng…(tùy theo cơ sở dữ liệu của khách hàng có không).
QR Code và xu hướng marketing trên di động
 • Để tạo sự khác biệt và thu hút người dùng, đồng thời tận dụng các công nghệ smartphone hiện đại. Đang trở nên thông dụng và là xu thế mới của marketing trên thế giới. Có hàng chục triệu người đang sử dụng smartphone trên khắp Việt Nam
 • Tích hợp với kế toán EFFE thì có thể lấy được dữ liệu của phiếu nhập, phiếu xuất như: mã, tên sản phẩm, ngày nhập, ngày xuất, số tháng, ngày hết hạn bảo hành…chi tiết

SMS Brandname

 • Dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn SMS Brandname là công cụ truyền thông tới khách hàng qua hình thức gửi bản tin SMS/ MMS trên mạng di động. Dịch vụ này cho phép các doanh nghiệp/ tổ chức cung cấp dịch vụ, sản phẩm có thể quảng bá dịch vụ, sản phẩm , các chương trình khuyến mại tới toàn bộ khách hàng là thuê bao sử dụng mạng di động.
 
 • Đối tượng khách hàng : Cá nhân / Hộ kinh doanh cá thể / Doanh nghiệp / Tổ chức có nhu cầu quảng cáo cho nhãn hàng, sản phẩm, dịch vụ, các chương trình khuyến mại tới toàn thể khách hàng hoặc người sử dụng mạng điện thoại di động.
 
 • Tính năng: Với dịch vụ quảng cáo qua tin nhắn, thương hiệu của tổ chức/ doanh nghiệp sẽ hiển thị trên mục người gửi thay vì hiển thị một số điện thoại thông thường... chi tiết
SMS Brandname
Tích hợp Kê khai thuế

Tích hợp Kê khai thuế

 

Với những đơn vị phát sinh thuế giá trị gia tăng đầu vào và đầu ra, sẽ xem được các bảng kê mua vào và bán ra. Hai bảng kê này khi nhấn nút xử lý sẽ được đẩy trực tiếp lên phần mềm HTKK, mà không cần thao tác trung gian nào khác

Tích Hợp Chữ Kí Số

 

 

 • Phần mềm EFFE đã được tích hợp với phần mềm chữ ký số, người dùng có thể gửi đi các chứng từ hoặc báo cáo, có sẵn chữ ký số của đơn vị.

 

 • Việc sử dụng chữ ký số gắn liền ngay với các dữ liệu trên EFFE, sẽ tránh được sự sai sót, chỉnh sửa sau khi xuất dữ liệu báo cáo rồi mới gán chữ ký số.
Tích Hợp Chữ Kí Số
Tích Hợp Hóa đơn điện tử

Tích Hợp Hóa đơn điện tử

 

 

 • Phần mềm EFFE đã tích hợp với dịch vụ hóa đơn điện tử, người dùng có thể thay thế việc in ấn hóa đơn bằng cách sử dụng Hóa đơn điện tử.

 

 • Thao tác, sử dụng, quản lý, chuyển phát, … sẽ đơn giản, an toàn cho doanh nghiệp.
Tư vấn - Hỗ trợ
1900 575785
Dịch vụ trực tuyến 247
effe.vn/dichvutructuyen247

KÊNH PHÂN PHỐI

Top