Chương trình đào tạo thực hành phần mềm HKDO

Đăng ký ngay chương trình đào tạo quản lý bán hàng và làm kế toán trên nền tảng kinh doanh 4.0 Km.

Đăng ký lớp học hàng ngày Đăng ký lớp học mở rộng
slimads

LỊCH HỌC
Từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần

Mời bạn nhấn vào đường link zoom bên dưới để tham gia lớp
tấp huấn hướng dẫn sử dụng phần mềm kế toán HKDO

https://zoom.us/j/91501746845
ID:915 0174 6845

Sáng: 10h00-10h45

 • Chuyên đề 1: HKDO Thương mại:
      Dành cho Hộ Kinh Doanh phân phối, cung cấp hàng hóa
 • Tạo sản phẩm:
      Cách 1 thư viện, cách 2 trực tiếp, cách 3 excel
 • Nhập mua:
      Cách 1 trực tiếp, cách 2 excel Xuất bán
 • Tạo hóa đơn điện tử
 • Xem báo cáo quản trị
 • Xem báo cáo thuế

Chiều: 14h00 - 14h45

 • Chuyên đề 2: HKDO dịch vụ, sản xuất:
     Dành cho HKD ăn uống, lưu trú, sản xuất, dịch vụ khác
 • Tạo sản phẩm nguyên liệu:
     Cách 1 Khai báo thành phần nguyên vật liệu cho sản phẩm chính
 • Tạo sản phẩm chính và nguyên liệu:
      Cách 2 nhập từ excel
 • Nhập mua, xuất bán, tạo HĐ ĐT
 • xem báo cáo (theo chuyên đề 1)
 • Báo cáo Thuế