Chúc mừng khách hàng | 21795. công ty A | 21794. fpt | 21793. công ty A | 21792. Công ty TNHH Vietravel | 21791. Cong Ty TNHH Viettravel | 21790. FPT | 21789. học viện tại chính | 21788. học viện tại chính | 21787. học viện tại chính | 21786. HVTC | 21785. công ty cổ phần đầu tư xử lý chất thải rắn xây dựng | 21784. CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG HẢI ĐĂNG_khánh | 21783. KH | 21782. trang | 21781. FPT | 21780. Công ty TNHH Viettravel | 21779. Công ty TNHH Viettravel | 21778. Công ty TNHH Viettravel | 21777. Công ty TNHH Viettravel | 21776. Công ty TNHH Viettravel | 21775. Công ty TNHH Viettravel | 21774. Cty TNHH MTV Năm An Vĩnh Thành | 21773. Trường Đai học Tài chinh Ngân hàng Hà Nội | 21772. Công ty TNHH NTP | 21771. do huan | 21770. do huan | 21769. Công ty TNHH Chứng nhận chất lượng uk_Giỏi | 21768. Công ty TNHH Viettravel | 21767. Công ty TNHH Viettravel | 21766. CÔNG TY TNHH BÁCH HÓA NGUYỄN GIA_GIỎI | 21765. Kach hanh | 21764. Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội | 21763. BSC | 21762. Công ty TNHH Chứng nhận chất lượng UK | 21761. Công ty TNHH Chứng nhận chất lượng UK | 21760. Công ty TNHH Tuấn Kiệt | 21759. Công ty cổ phần đầu tư xây dựng nội thất và thương mại Hoàng Gia | 21758. cty tnhh thương mai và dịch vụ Tech4U | 21757. chouchou | 21756. Công ty TNHH Tuấn Kiệt | 21755. Công ty TNHH Tuấn Kiệt | 21754. Công ty TNHH Tuấn Kiệt | 21753. Công ty TNHH Tuấn Kiệt | 21752. Công ty TNHH Tuấn Kiệt | 21751. Công ty TNHH Tuấn Kiệt | 21750. Công ty TNHH Tuấn Kiệt | 21749. frt | 21748. Công ty TNHH Viettravel | 21747. Công ty TNHH Viettravel | 21746. Công Ty TNHH Tuấn Kiệt | 21745. Công Ty TNHH Tuấn Kiệt | 21744. Công Ty TNHH Tuấn Kiệt | 21743. Công ty TNHH Viettravel | 21742. Công ty TNHH Viettravel | 21741. Công ty TNHH Viettravel | 21740. Công Ty TNHH Tuấn Kiệt | 21739. Công Ty TNHH Tuấn Kiệt | 21738. Công ty TNHH Viettravel | 21737. Trường ĐH Tài Chính Ngân Hàng | 21736. Đại Học Tài Chính Ngân Hàng Hà Nội | 21735. FPT | 21734. Công ty TNHH Hoàng Nga | 21733. fpt | 21732. Học Viện Tài Chính | 21731. Trường ĐH Tài chính- Ngân hàng HN | 21730. Trường ĐH Tài chính- Ngân hàng HN | 21729. Trường ĐH Tài chính- Ngân hàng HN | 21728. Trường ĐH Tài chính- Ngân hàng HN | 21727. Trường ĐH Tài chính- Ngân hàng HN | 21726. Trường ĐH Tài chính- Ngân hàng HN | 21725. Trường ĐH Tài chính- Ngân hàng HN | 21724. Trường ĐH Tài chính- Ngân hàng HN | 21723. CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ SHC VIỆT NAM Nguồn: https://www.thongtincongty.com/company/3f5a6549-cong-ty-co-phan-dau-tu-thuong-mai-va-dich-vu-shc-viet-nam/#ixzz6uHpRBUY7 | 21722. Đại học tài chính ngân hàng Hà Nội | 21721. công ty TNHH viettravel | 21720. Công ty cổ phần phần mềm effect | 21719. Công ty cổ phần phần mềm effect | 21718. Công ty cổ phần phần mềm effect | 21717. Công ty cổ phần phần mềm effect | 21716. Công ty TNHH Hoàng Nga | 21715. Trường đại học tài chính_hà nội | 21714. Trường đại học tài chính_hà | 21713. do7.30.03 | 21712. do7.30.03 | 21711. do7.30.03 | 21710. do7.30.03 | 21709. Coong ty TNHH Viettravel | 21708. Coong ty TNHH Viettravel | 21707. CÔNG TY GIA PHAT | 21706. CÔNG TY GIA PHAT | 21705. Đại học tài chính ngân hàng | 21704. Đại học tài chính ngân hàng | 21703. Đại học tài chính ngân hàng | 21702. Đại học tài chính ngân hàng | 21701. Đại học tài chính ngân hàng | 21700. Công ty TNHH Viettel | 21699. dhoc tai chinh ngan hang | 21698. aaaaaaaaaaaa | 21697. Công Ty Mai Anh_hà | 21696. Công Ty Mai Anh_hà | 21695. Công Ty Mai Anh | 21694. Công Ty Mai Anh | 21693. Công ty TNHH Viettravel | 21692. Công ty TNHH Bác Á _Giỏi | 21691. Trường đại học tài chính_hà | 21690. Công ty TNHH Hoàng Nga | 21689. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ KỸ THUẬT NAM TRUNG VIỆT_Hà | 21688. Công ty TNHH Hoàng Nga | 21687. nguyen phương a | 21686. Công ty TNHH Hoàng Nga | 21685. Công ty TNHH Hoàng Nga | 21684. Công ty TNHH Hoàng Nga | 21683. Công ty TNHH Hoàng Nga | 21682. ABC | 21681. Công ty TNHH Hoàng Nga | 21680. ABC | 21679. Công ty TNHH Hoàng Nga | 21678. abc | 21677. abc | 21676. FBU | 21675. Công ty CP Scoops Việt Nam | 21674. CÔNG TY TNHH THỨC LÝ | 21673. CÔNG TY TNHH THỨC LÝ | 21672. Công ty TNHH Viettravel | 21671. Công ty TNHH Viettravel | 21670. Công ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thực Phẩm Công Nghiệp Hải Phòng_hà | 21669. UNICORN LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY | 21668. công ty TNHH viettravel | 21667. công ty TNHH viettravel | 21666. Công ty TNHH Viettralvel | 21665. Linh | 21664. Linh | 21663. a | 21662. Công ty CP Thương Mại Và Công Nghệ Kỹ Thuật TNT | 21661. Công ty CP Thương Mại Và Công Nghệ Kỹ Thuật TNT | 21660. Tập đoàn Thái Hoàng Minh_Kim Toàn | 21659. công ty cổ phần du lịch và dịch vụ Fresh Tour_hà VNPT | 21658. đại học tài chính ngân hàng | 21657. Công Ty TNHH vietravel | 21656. Công Ty TNHH vietravel | 21655. q1q1 | 21654. 2121 | 21653. CÔNG TY TNHH GIẦY DÉP THÁI THỤY | 21652. Trường ĐH Tài chính- Ngân hàng Hà Nội | 21651. dongvua | 21650. hvtc | 21649. Cong ty mai anh | 21648. Cong ty mai anh | 21647. Cong ty mai anh | 21646. học viện tài chính | 21645. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỨC TRÍ - Giỏi | 21644. Công ty cổ phần phần mềm EFFECT | 21643. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỨC TRÍ - Giỏi | 21642. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỨC TRÍ - Giỏi | 21641. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ DỊCH VỤ ĐỨC TRÍ - Giỏi | 21640. ad | 21639. Công ty cổ phần XNK ô tô Phương Bắc_Khánh | 21638. le cong anh | 21637. công ty cổ phần máy chủ rẻ | 21636. công ty cổ phần máy chủ rẻ | 21635. công ty cổ phần máy chủ rẻ | 21634. LỘC THÀNH PHÁT | 21633. CÔNG TY TNHH TWINKLE GROUP INTERNATIONAL-Cường | 21632. 262 | 21631. NTN | 21630. NTN | 21629. NTN | 21628. Thọ Tâm Computer | 21627. CÔNG TY TNHH HÀ HƯNG HẢI | 21626. CÔNG TY TNHH HÀ HƯNG HẢI | 21625. Avani Foods | 21624. Công ty Cổ Phần Bánh kẹo Tràng An 2- Việt Nam | 21623. test | 21622. test | 21621. test | 21620. Công ty CP Thương Mại Úc Châu_hà | 21619. CÔNG TY TNHH HÀ HƯNG HẢI_KHANH | 21618. CÔNG TY TNHH HÀ HƯNG HẢI_KHANH | 21617. học viện tài chính | 21616. CÔNG TY TNHH HÀ HƯNG HẢI | 21615. CÔNG TY TNHH HÀ HƯNG HẢI | 21614. Công ty TNHH Hà Hưng Hải | 21613. CTY TNHH HÀ HƯNG HẢI_khánh | 21612. f | 21611. CTY TNHH HÀ HƯNG HẢI | 21610. CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA SIGMA_hà | 21609. công ty TNHH viettravel | 21608. công ty TNHH viettravel | 21607. học viện tại chính | 21606. học viện tài chính | 21605. Công ty TNHH Thiết bị y ettes Hoa Anh Đào | 21604. Công ty TNHH Thiết bị y ettes Hoa Anh Đào | 21603. Công ty TNHH Hoa Anh Đào | 21602. học viện tài chính | 21601. học viện tài chính | 21600. Công ty cổ phần Lương Thực Hà Nam Ninh_thắng | 21599. cong ty Anh Hai | 21598. cong ty Anh Hai | 21597. Học viện tài chính | 21596. Công ty TNHH Viettravel

Bảng giá phần mềm kế toán EFFECT EFFE

Phiên bản đóng gói, trả tiền 01 lần
Chi phí này chưa bao gồm đi lại - ăn ở đối với khách hàng ngoài Hà Nội và HCM

 • ĐƠN GIÁ
 • Bản quyền
 • Thay đổi GPSD
 • Máy trạm
 • Dịch vụ trực tuyến 247
 • Phân hệ chức năng
 • Thương mại

 • 17 phân hệ chuẩn mực kế toán

 • Bản quyền: 6000000 VNĐ
 • Thay đổi GPSD:650 000 VNĐ/GPSD
 • Máy trạm:650.000 VNĐ / 1 máy
 • Dịch vụ trực tuyến 247:Miễn phí
 • Phân hệ chức năng1. Kế toán tiền mặt
  2. Kế toán ngân hàng
  3. Kế toán kho
  4, Kế toán công nợ
  5. Kế toán bán hàng
  6. Kế toán TSCĐ
  7. Kế toán CCDC
  8. Kế toán lương
  9. Kế toán tổng hợp
  10. Tìm kiếm thống kê
  11. Sổ sách báo cáo
  12. Báo cáo thuế
  13. Báo cáo tổng hợp
  14. Báo cáo quản trị
  15. Báo cáo tài chính
  16. Hệ thống chương trình
  17. Tích hợp kê khai thuế
 • Dịch vụ

 • 18 phân hệ chuẩn mực kế toán

 • Bản quyền: 8000000 VNĐ
 • Thay đổi GPSD:650 000 VNĐ/GPSD
 • Máy trạm:650.000 VNĐ / 1 máy
 • Dịch vụ trực tuyến 247:Miễn phí
 • Phân hệ chức năng1. Kế toán tiền mặt
  2. Kế toán ngân hàng
  3. Kế toán kho
  4. Kế toán công nợ
  5. Kế toán bán hàng
  6. Kế toán TSCĐ
  7. Kế toán CCDC
  8. Kế toán lương
  9, Kế toán tập hợp chi phí theo vụ việc, hợp đồng, công trình
  10. Kế toán tổng hợp
  11. Tìm kiếm thống kê
  12. Sổ sách báo cáo
  13. Báo cáo thuế
  14. Báo cáo tổng hợp
  15. Báo cáo quản trị
  16. Báo cáo tài chính
  17. Hệ thống chương trình
  18. Tích hợp kê khai thuế
 • Xây dựng

 • 18 phân hệ chuẩn mực kế toán

 • Bản quyền: 10000000 VNĐ
 • Thay đổi GPSD:650 000 VNĐ/GPSD
 • Máy trạm:650.000 VNĐ / 1 máy
 • Dịch vụ trực tuyến 247:Miễn phí
 • Phân hệ chức năng1. Kế toán tiền mặt
  2. Kế toán ngân hàng
  3. Kế toán kho
  4. Kế toán công nợ
  5. Kế toán bán hàng
  6. Kế toán TSCĐ
  7. Kế toán CCDC
  8. Kế toán lương
  9. Kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành công trình
  10. Kế toán tổng hợp
  11. Tìm kiếm thống kê
  12. Sổ sách báo cáo
  13. Báo cáo thuế
  14. Báo cáo tổng hợp
  15. Báo cáo quản trị
  16. Báo cáo tài chính
  17. Hệ thống chương trình
  18. Tích hợp kê khai thuế
 • Sản xuất

 • 18 phân hệ chuẩn mực kế toán

 • Bản quyền: 12000000 VNĐ
 • Thay đổi GPSD:650 000 VNĐ/GPSD
 • Máy trạm:650.000 VNĐ / 1 máy
 • Dịch vụ trực tuyến 247:Miễn phí
 • Phân hệ chức năng1. Kế toán tiền mặt
  2. Kế toán ngân hàng
  3. Kế toán kho
  4. Kế toán công nợ
  5. Kế toán bán hàng
  6. Kế toán TSCĐ
  7. Kế toán CCDC
  8. Kế toán lương
  9. Kế toán giá thành
  10. Kế toán tổng hợp
  11. Tìm kiếm thống kê
  12. Sổ sách báo cáo
  13. Báo cáo thuế
  14. Báo cáo tổng hợp
  15. Báo cáo quản trị
  16. Báo cáo tài chính
  17. Hệ thống chương trình
  18. Tích hợp kê khai thuế
 • Mở rộng

 • Đầy đủ 24 phân hệ

 • Bản quyền: Thêm mới 2000000 VNĐ/phân hệ
 • Thay đổi GPSD:650 000 VNĐ/GPSD
 • Máy trạm:650.000 VNĐ / 1 máy
 • Dịch vụ trực tuyến 247:Miễn phí
 • Phân hệ chức năng1. Kế toán tiền mặt
  2. Kế toán ngân hàng
  3. Kế toán kho
  4. Kế toán công nợ
  5. Kế toán bán hàng
  6. Kế toán TSCĐ
  7. Kế toán CCDC
  8. Kế toán lương
  9. Kế toán giá thành
  10. Kế toán tổng hợp
  11. Tìm kiếm thống kê
  12. Báo cáo thuế
  13. Báo cáo tổng hợp
  14. Báo cáo quản trị
  15. Báo cáo tài chính
  16. Hệ thống chương trình
  17. Quản lý đơn hàng mua
  18. Quản lý đơn hàng bán
  19. Kho thực
  20. QR Code
  21. SMS Brandname
  22. Tích hợp KK thuế
  23. Tích hợp chữ ký số
  24. Tích hợp H.đơn điện tử

- Dịch vụ trực tuyến: Miễn phí dịch vụ trực tuyến 247. Xem ngay

- Chi phí đào tạo

           + Đào tạo tập trung theo địa bàn (tối thiểu 50 cán bộ):    2 000 000 VNĐ/Đơn vị/02 buổi

           + Đào tạo tập trung tại Văn phòng EFFECT (tối đa 02 người/đơn vị):  2 000 000 VNĐ/Đơn vị/02 buổi

           + Đào tạo trực tiếp tại đơn vị (tối đa 10 cán bộ):              6 000 000 VNĐ/Đơn vị/04 buổi 

- Giá sản phẩm EFFECT EFFE EXPRESS: 0 VNĐ cho 200 chứng từ/01 năm. Mua ngay

- Giá sản phẩm EFFECT EFFE STARTER: 3 000 000 VNĐ cho 1200 chứng từ/01 năm.  Mua ngay

Chi phí mở thêm một máy trạm: 650 000 VNĐ/ 1 máy

- Mẫu hợp đồng: Download tại đây

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp: Xem ngay tại đây 

Tư vấn - Hỗ trợ
1900 575785
Dịch vụ trực tuyến 247
effe.vn/dichvutructuyen247

KÊNH PHÂN PHỐI

Top