Chúc mừng khách hàng | 24599. Công ty CP đầu tư Minh Việt Phát_Thắng | 24598. Công ty CP đầu tư Minh Việt Phát_Thắng | 24597. CÔNG TY TNHH TB TÀI CHÍNH PHÚ NGUYỄN | 24596. CÔNG TY TNHH TB TÀI CHÍNH PHÚ NGUYỄN | 24595. effect | 24594. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH PHÚ NGUYỄN | 24593. CÔNG TY TNHH TƯ VẤN TÀI CHÍNH PHÚ NGUYỄN | 24592. Công ty TNHH Thương Mại và Tổng hợp Greenworld | 24591. Công ty TNHH Thương Mại và Tổng hợp Greenworld | 24590. Công ty TNHH Thương Mại và Tổng hợp Greenworld | 24589. Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Lê Hoàng | 24588. Goldsun | 24587. Goldsun | 24586. Công ty Thương mại Kinh doanh nội thất Trung Phúc | 24585. Công ty Thương mại Kinh doanh nội thất Trung Phúc | 24584. Công ty Thương mại Kinh doanh nội thất Trung Phúc | 24583. Công ty Thương mại Dịch vụ Ô tô Xe máy AUTOBUY | 24582. Công ty Thương mại Dịch vụ Ô tô Xe máy AUTOBUY | 24581. Công ty Thương mại Dịch vụ Ô tô Xe máy AUTOBUY | 24580. Công ty Thương mại Dịch vụ Ô tô Xe máy AUTOBUY | 24579. Công ty Thương mại Dịch vụ Ô tô Xe máy AUTOBUY | 24578. PM kế toán | 24577. Công ty cổ phần đóng tàu Chu Lai | 24576. Công ty TNHH VH Group | 24575. Công ty thương mại dịch vụ Autobuy | 24574. Công ty thương mại dịch vụ Autobuy | 24573. Công ty thương mại dịch vụ ô tô xe máy Autobuy | 24572. Công ty thương mại dịch vụ ô tô xe máy Autobuy | 24571. công ty thương mại dịch vụ o tô xe máy AUTOBUY | 24570. Công ty thương mại dịch vụ ô tô xe máy Autobuy | 24569. Công ty thương mại dịch vụ ô tô xe máy Autobuy | 24568. công ty thương mại dịch vụ o tô xe máy AUTOBUY | 24567. công ty thương mại dịch vụ o tô xe máy AUTOBUY | 24566. Công ty thương mại dịch vụ Autobuy | 24565. Công ty thương mại dịch vụ ô tô xe máy Autobuy | 24564. Công ty thương mại dịch vụ ô tô xe máy Autobuy | 24563. Công ty thương mại dịch vụ ô tô xe máy Autobuy | 24562. Công ty thương mại dịch vụ ô tô xe máy Autobuy | 24561. Công ty cổ phần vinamik | 24560. công ty TNHH Viettravel | 24559. Công ty TNHH TCS | 24558. Công ty TNHH TCS | 24557. Công ty Thương mại Dịch vụ Ô tô Xe máy AUTOBUY | 24556. Công Ty TNHH TM DV | 24555. Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Công Nghệ Ứng Dụng Toàn Cầu | 24554. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI , DỊCH VỤ VÀ DU LỊCH THỌ TÍN | 24553. Công ty | 24552. cty TNHH VT và TM Minh Anh 168 | 24551. cty TNHH VT và TM Minh Anh 168 | 24550. Doanh nghiệp tư nhân Đức Ngát | 24549. Doanh nghiệp tư nhân Đức Ngát | 24548. Doanh nghiệp tu nhân Đức Ngát | 24547. Trường Đại học Kinh tế Đà Nẵng | 24546. CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI ẾCH ỘP | 24545. CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI ẾCH ỘP | 24544. CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI ẾCH ỘP | 24543. Công ty Cổ Phần Goldsun Việt Nam | 24542. Cty vân tai | 24541. Cài Demo | 24540. Công ty Cổ Phần Dịch vụ Công nghệ Bình An | 24539. Cong ty Co Phan Dau Tu Va Phan Phoi Eg | 24538. CÔNG TY TNHH QUỐC TẾ MƯỜNG SƠN | 24537. Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp WinCommerce | 24536. Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp WinCommerce | 24535. CÔNG TY TNHH PPH | 24534. Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp WinCommerce | 24533. Công ty Cổ Phần TGDĐ | 24532. Công ty cổ phần thế giới di động | 24531. Công ty cổ phần thế giới di động | 24530. Thế giới di động | 24529. Thế giới di động | 24528. Thế giới di động | 24527. Công Ty A | 24526. Công ty cổ phần thế giới di động | 24525. Công ty cổ phần thế giới di động | 24524. Công ty cổ phần Goldsun Việt Nam | 24523. Công ty cổ phần Goldsun Việt Nam | 24522. Công ty Cổ Phần Goldsun Việt Nam | 24521. Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp WinCommerce | 24520. Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Thương Mại Tổng Hợp WinCommerce | 24519. CÔNG TY CỔ PHẦN TMS HOTEL ĐÀ NẴNG | 24518. abc | 24517. Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Duy Minh | 24516. Công ty Cổ phần Thế Giới Di Động | 24515. Cong ty co phan dau tw phat trien thai binh | 24514. Công ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Duy Minh | 24513. Công ty Cổ phần thực phẩm Thiên Vương | 24512. Công ty Cổ phần thực phẩm Thiên Vương | 24511. CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI ẾCH ỘP | 24510. CÔNG TY TNHH NÔNG TRẠI ẾCH ỘP | 24509. NHI GIA | 24508. nhi gia | 24507. Công ty Cổ phần bao bì Anh Sơn | 24506. Công ty Cổ phần bao bì Anh Sơn | 24505. Công ty Cổ phần bao bì Anh Sơn | 24504. Công ty Cổ phần bao bì Anh Sơn | 24503. Cty hào hùng | 24502. CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ JNO | 24501. CÔNG TY TNHH MTV QUÂN TRƯỜNG PHÁT | 24500. công ty TNHH VIettravel | 24499. Công ty TNHH xây dựng công trình Nguyên Anh | 24498. RTYERY | 24497. ASF AS | 24496. Công ty THNH Một Thành Viên An Tâm | 24495. Công ty THNH Một Thành Viên An Tâm | 24494. ABC | 24493. Công ty THNH Một Thành Viên An Tâm | 24492. Công ty THNH Một Thành Viên An Tâm | 24491. Công ty THNH Một Thành Viên An Tâm | 24490. Công ty THNH Một Thành Viên An Tâm | 24489. ABC | 24488. Công ty THNH Một Thành Viên An Tâm | 24487. Công ty THNH Một Thành Viên An Tâm | 24486. Công ty THNH Một Thành Viên An Tâm | 24485. Công ty THNH Một Thành Viên An Tâm | 24484. Công ty THNH Một Thành Viên An Tâm | 24483. Công ty THNH Một Thành Viên An Tâm | 24482. Công ty THNH Một Thành Viên An Tâm | 24481. Công ty Rapido | 24480. vtec | 24479. Công ty THNH Một Thành Viên An Tâm | 24478. Công ty THNH Một Thành Viên An Tâm | 24477. Công ty THNH Một Thành Viên An Tâm | 24476. CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KIM CƯƠNG VÀ ĐÁ QUÝ THIÊN NHIÊN VIỆT NAM | 24475. CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KIM CƯƠNG VÀ ĐÁ QUÝ THIÊN NHIÊN VIỆT NAM | 24474. CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KIM CƯƠNG VÀ ĐÁ QUÝ THIÊN NHIÊN VIỆT NAM | 24473. CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KIM CƯƠNG VÀ ĐÁ QUÝ THIÊN NHIÊN VIỆT NAM | 24472. CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KIM CƯƠNG VÀ ĐÁ QUÝ THIÊN NHIÊN VIỆT NAM | 24471. CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KIM CƯƠNG VÀ ĐÁ QUÝ THIÊN NHIÊN VIỆT NAM | 24470. CÔNG TY CỔ PHẦN KIỂM ĐỊNH KIM CƯƠNG VÀ ĐÁ QUÝ THIÊN NHIÊN VIỆT NAM | 24469. Công ty THNH Một Thành Viên An Tâm | 24468. Công ty THNH Một Thành Viên An Tâm | 24467. abc | 24466. Công ty THNH Một Thành Viên An Tâm | 24465. Tesst hệ thống hom thư | 24464. Tesst hệ thống hom thư | 24463. ABC | 24462. ABC | 24461. Tesst hệ thống hom thư | 24460. Tesst hệ thống hom thư | 24459. Tesst hệ thống hom thư | 24458. Trung tâm tin học Đoàn Giỏi | 24457. Công ty THNN Một thành viên An Long | 24456. Công ty THNN Một thành viên An Long | 24455. Công ty THNN Một thành viên An Long | 24454. Công ty THNN Một thành viên An Long | 24453. Công ty TNHH Viettravel | 24452. Công ty THNN Một thành viên An Long | 24451. Công ty THNN Một thành viên An Long | 24450. Công ty THNN Một thành viên An Long | 24449. Công ty THNN Một thành viên An Long | 24448. Công ty THNN Một thành viên An Long | 24447. Công ty THNN Một thành viên An Long | 24446. Công ty THNN Một thành viên An Long | 24445. Công ty THNN Một thành viên An Long | 24444. Công ty TNHH Viettravel | 24443. Công ty THNN Một thành viên An Long | 24442. Tesst hệ thống hom thư | 24441. ABC | 24440. ABC | 24439. Tesst hệ thống hom thư | 24438. Công ty TNHH Omori Vina | 24437. mobifone | 24436. Mobifone Công ty 2 | 24435. Tesst hệ thống hom thư | 24434. Tesst hệ thống hom thư | 24433. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI AEC | 24432. Tesst hệ thống hom thư | 24431. CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VẬN TẢI AEC | 24430. Tesst hệ thống hom thư | 24429. Tesst hệ thống hom thư | 24428. Tesst hệ thống hom thư | 24427. Tesst hệ thống hom thư | 24426. Tesst hệ thống hom thư | 24425. Tesst hệ thống hom thư | 24424. Tesst hệ thống hom thư | 24423. Tesst hệ thống hom thư | 24422. Tesst hệ thống hom thư | 24421. Tesst hệ thống hom thư | 24420. Tesst hệ thống hom thư | 24419. PKD | 24418. PKD | 24417. Công ty TNHH Du Lịch Tân Phương Đông_Thắng | 24416. Hung Hiep | 24415. Công ty TNHH Omori Vina | 24414. CÔNG TY CỔ PHẦN LỤC QUÂN_Thắng | 24413. CTY TNHH GO CHA | 24412. CÔNG TY NHẬP KHẨU TRÁI CÂY V-FOOD VIỆT NAM | 24411. CÔNG TY NHẬP KHẨU TRÁI CÂY V-FOOD VIỆT NAM | 24410. effect | 24409. Công ty CP Phần mềm EFFECT | 24408. aaaa | 24407. aaaa | 24406. aaaa | 24405. CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ KINH DOANH TRANG TRÍ NỘI THẤT AN THỊNH | 24404. KINGAT SPA | 24403. Công ty TNHH viettraval | 24402. Trung tâm Giáo dục thể chất và thể thao | 24401. Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh Kiên Cường | 24400. Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ an ninh Kiên Cường

Bảng giá phần mềm kế toán EFFECT EFFE

Phiên bản đóng gói, trả tiền 01 lần
Chi phí này chưa bao gồm đi lại - ăn ở đối với khách hàng ngoài Hà Nội và HCM

 • ĐƠN GIÁ
 • Bản quyền
 • Thay đổi GPSD
 • Máy trạm
 • Dịch vụ trực tuyến 247
 • Phân hệ chức năng
 • Thương mại

 • 17 phân hệ chuẩn mực kế toán

 • Bản quyền: 6.000.000 VND
 • Thay đổi GPSD:650.000 VND/GPSD
 • Máy trạm:650.000 VNĐ / 1 máy
 • Dịch vụ trực tuyến 247:Miễn phí
 • Phân hệ chức năng1. Kế toán tiền mặt
  2. Kế toán ngân hàng
  3. Kế toán kho
  4, Kế toán công nợ
  5. Kế toán bán hàng
  6. Kế toán TSCĐ
  7. Kế toán CCDC
  8. Kế toán lương
  9. Kế toán tổng hợp
  10. Tìm kiếm thống kê
  11. Sổ sách báo cáo
  12. Báo cáo thuế
  13. Báo cáo tổng hợp
  14. Báo cáo quản trị
  15. Báo cáo tài chính
  16. Hệ thống chương trình
  17. Tích hợp kê khai thuế
 • Dịch vụ

 • 18 phân hệ chuẩn mực kế toán

 • Bản quyền: 8.000.000 VND
 • Thay đổi GPSD:650.000 VND/GPSD
 • Máy trạm:650.000 VNĐ / 1 máy
 • Dịch vụ trực tuyến 247:Miễn phí
 • Phân hệ chức năng1. Kế toán tiền mặt
  2. Kế toán ngân hàng
  3. Kế toán kho
  4. Kế toán công nợ
  5. Kế toán bán hàng
  6. Kế toán TSCĐ
  7. Kế toán CCDC
  8. Kế toán lương
  9, Kế toán tập hợp chi phí theo vụ việc, hợp đồng, công trình
  10. Kế toán tổng hợp
  11. Tìm kiếm thống kê
  12. Sổ sách báo cáo
  13. Báo cáo thuế
  14. Báo cáo tổng hợp
  15. Báo cáo quản trị
  16. Báo cáo tài chính
  17. Hệ thống chương trình
  18. Tích hợp kê khai thuế
 • Xây dựng

 • 18 phân hệ chuẩn mực kế toán

 • Bản quyền: 10.000.000 VND
 • Thay đổi GPSD:650.000 VND/GPSD
 • Máy trạm:650.000 VNĐ / 1 máy
 • Dịch vụ trực tuyến 247:Miễn phí
 • Phân hệ chức năng1. Kế toán tiền mặt
  2. Kế toán ngân hàng
  3. Kế toán kho
  4. Kế toán công nợ
  5. Kế toán bán hàng
  6. Kế toán TSCĐ
  7. Kế toán CCDC
  8. Kế toán lương
  9. Kế toán tập hợp chi phí, tính giá thành công trình
  10. Kế toán tổng hợp
  11. Tìm kiếm thống kê
  12. Sổ sách báo cáo
  13. Báo cáo thuế
  14. Báo cáo tổng hợp
  15. Báo cáo quản trị
  16. Báo cáo tài chính
  17. Hệ thống chương trình
  18. Tích hợp kê khai thuế
 • Sản xuất

 • 18 phân hệ chuẩn mực kế toán

 • Bản quyền: 12.000.000 VND
 • Thay đổi GPSD:650.000 VND/GPSD
 • Máy trạm:650.000 VNĐ / 1 máy
 • Dịch vụ trực tuyến 247:Miễn phí
 • Phân hệ chức năng1. Kế toán tiền mặt
  2. Kế toán ngân hàng
  3. Kế toán kho
  4. Kế toán công nợ
  5. Kế toán bán hàng
  6. Kế toán TSCĐ
  7. Kế toán CCDC
  8. Kế toán lương
  9. Kế toán giá thành
  10. Kế toán tổng hợp
  11. Tìm kiếm thống kê
  12. Sổ sách báo cáo
  13. Báo cáo thuế
  14. Báo cáo tổng hợp
  15. Báo cáo quản trị
  16. Báo cáo tài chính
  17. Hệ thống chương trình
  18. Tích hợp kê khai thuế
 • Mở rộng

 • Đầy đủ 24 phân hệ

 • Bản quyền: Thêm mới 2.000.000 VND/phân hệ
 • Thay đổi GPSD:650.000 VND/GPSD
 • Máy trạm:650.000 VNĐ / 1 máy
 • Dịch vụ trực tuyến 247:Miễn phí
 • Phân hệ chức năng1. Kế toán tiền mặt
  2. Kế toán ngân hàng
  3. Kế toán kho
  4. Kế toán công nợ
  5. Kế toán bán hàng
  6. Kế toán TSCĐ
  7. Kế toán CCDC
  8. Kế toán lương
  9. Kế toán giá thành
  10. Kế toán tổng hợp
  11. Tìm kiếm thống kê
  12. Báo cáo thuế
  13. Báo cáo tổng hợp
  14. Báo cáo quản trị
  15. Báo cáo tài chính
  16. Hệ thống chương trình
  17. Quản lý đơn hàng mua
  18. Quản lý đơn hàng bán
  19. Kho thực
  20. QR Code
  21. SMS Brandname
  22. Tích hợp KK thuế
  23. Tích hợp chữ ký số
  24. Tích hợp H.đơn điện tử

- Dịch vụ trực tuyến: Miễn phí dịch vụ trực tuyến 247. Xem ngay

- Chi phí đào tạo

           + Đào tạo tập trung theo địa bàn (tối thiểu 50 cán bộ):    2 000 000 VND/Đơn vị/02 buổi

           + Đào tạo tập trung tại Văn phòng EFFECT (tối đa 02 người/đơn vị):  2 000 000 VND/Đơn vị/02 buổi

           + Đào tạo trực tiếp tại đơn vị (tối đa 10 cán bộ):              6 000 000 VND/Đơn vị/04 buổi 

- Giá sản phẩm EFFECT EFFE EXPRESS: 0 VND cho 200 chứng từ/01 năm. Mua ngay

- Giá sản phẩm EFFECT EFFE STARTER: 3 000 000 VND cho 1200 chứng từ/01 năm.  Mua ngay

Chi phí mở thêm một máy trạm: 650 000 VND/ 1 máy

- Mẫu hợp đồng: Download tại đây

Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp: Xem ngay tại đây 

Tư vấn - Hỗ trợ
1900 575785
Dịch vụ trực tuyến 247
effe.vn/dichvutructuyen247

KÊNH PHÂN PHỐI

Top